Građevina poslovne namjene

Info:

Novi Marof - Varaždinska županija
Završen
2014
Novogradnja

Detalji:

  • Građevina: građevina poslovne namjene – proizvodnja metalne galanterije i malih metalnih savijenih komada različitog tipa - Jeklotehna-Ting d.o.o.
  • Radovi na projektu: građevinsko-obrtnički radovi (pripremni radovi na gradilištu, zemljani radovi, zidarski radovi, tesarski radovi, betonski radovi, armirano betonski radovi, armirački radovi, montažni radovi, vodovod, kanalizacije)
  • Ugovor: ugovoreni radovi prema stvarno izvedenim količinama
     

Podijeli