Partneri

Partneri Graditeljstva Sakač d.o.o. dodatna su snaga tvrtke i omogućavaju nam obavljanje naših aktivnosti u kontinuitetu prema potrebama naručitelja. Suradnja s brojnim partnerima daje nam dodatnu vrijednost u našem uspjehu, a u nastavku možete pogledati s kojim sve partnerima surađujemo. 

Organizacije s kojima surađujemo ujedno su naši kupci ili dobavljači. Okruženi smo najboljim mogućim dobavljačima na regionalnim područjima koji nam isporučuju najkvalitetnije materijale za gradnju. Graditeljstvo Sakač d.o.o. usko surađuje i s povezanim organizacijama kao Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatskom udrugom krovopokrivača, Građevinskim fakultetima te Građevinskim školama. Popis naši partnera možete pronaći u nastavku.

Partneri koje ističemo:

Lovranka d.o.o.

BMD-STIL d.o.o.

Laberna d.o.o.  

Bramac

Creaton 

Röfix

HKIG – Hrvatska komora inženjera građevinarstva

HUK - Hrvatska udruga krovopokrivača 

Partneri

Podijeli