Projekti i reference

Stambena građevina - Apartman

Adaptacija

Opatija - Primorsko-goranska županija

Poslovna građevina - podzemna garaža

Novogradnja, Rekonstrukcija

Lovran - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Novi Marof

Novogradnja

Novi Marof - Varaždinska županija

Poslovna građevina - restoran

Rekonstrukcija

Lovran - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Marinići

Novogradnja

Marinići - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Male Mune

Novogradnja, Rekonstrukcija

Male Mune - Primorsko-goranska županija

Poslovno-stambena građevina

Novogradnja, Rekonstrukcija

Mošćenička draga - Primorsko-goranska županija

Višestambena građevina - Lovran

Rekonstrukcija

Lovran - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Lovran

Novogradnja, Rekonstrukcija

Lovran - Primorsko-goranska županija

Obiteljska kuća - Pobri

Adaptacija, Rekonstrukcija

Pobri - Primorsko-goranska županija